Tanja Cornelissen

Projectmentor voor
ondernemers die naast hun
normale dagelijkse werk
ook extra doelen en
projecten willen
realiseren
.

 

 

Doe je project in de helft van de tijd en met twee keer zoveel lol

Projecten zijn simpel, maar niet makkelijk

Je hebt slimme ideeën en prachtige doelen die je wilt realiseren. 

Denk bijvoorbeeld aan: een app lanceren, een congres of event organiseren, een nieuwe werkmethode uitrollen, een training ontwikkelen, een nieuw product of dienst in de markt zetten. 

Maar… je bent druk met de werkzaamheden van alledag. 
Maar… je loopt telkens vast.  

Waar je eerst vol goede moed begon, levert het nu vooral stress en frustratie op. De enige uitweg lijkt: knetterhard werken of de stekker eruit. 

Het kan anders. Samen kunnen we ervoor zorgen dat je steeds de goede focus houdt, dat de ruis in jouw hoofd wordt geëlimineerd en de logische volgende stappen helder zijn. Zodat je jouw doelen en projecten wél succesvol afrondt.

In de helft van de tijd en met dubbel zoveel plezier. 

Hoe zou het zijn als je weer helemaal zin hebt in je project en je super helder hebt welke stappen je wilt maken?

Een niet-geslaagd doel of project betekent:

 

     Verspilling van tijd, geld en energie.

     Misgelopen kansen (die jouw concurrenten wel pakken).

 

     Chaos en niet waargemaakte beloften.

 

      Een lege batterij aan het eind (of halverwege) de rit.

Een geslaagd doel of project betekent:

   Groei, meer winst en een groter marktaandeel.

   Nieuwe klanten.

   Een gevoel van trots en erkenning.

   Energie voor een volgend prachtig doel of project.

“Door de manier waarop wij erover praten, word ik bewuster wat het doet met de tijd. Vroeger werd ik er meer door verrast en dan raakte ik in paniek”.

“Het scheelt voor mij heel erg dat ik deze zaken met jou door kan denken en dan direct kan regelen. Dank!!”

“Als we er over praten, dan gaat de kluwen uit elkaar en blijkt het eenvoudiger en weet ik wat ik moet doen”

Mijn aanpak?

Voor mij staat een project nooit op zichzelf. Het doel, maar ook alle stappen die je zet, de obstakels die zich voordoen en de successen die worden geboekt, hangen samen met de context van jouw bedrijf, situatie, omgeving en leven.  

Steeds is het de vraag hoe je het, binnen die context, zo simpel en gefust mogelijk houdt. 

Alleen met een totaalplaatje voor ogen, kun je steeds de goede keuzes maken. 

Ik begeleid het hele trajecten van A tot Z, maar omdat het totaalplaatje van meet af aan voorop staat, begin ik altijd met een VIP Focus sessie. 

Steeds ben ik als projectmentor je aanjager, tipgever, advocaat van de duivel, maar vooral jouw cheerleader. 

VIP intens

voor goesting & Helderheid

Hier begint het altijd mee. In een paar uur heb je helder plan en een berg inspiratie. De chaos is opgelost en je kunt direct los gaan.

 

Mentoring

Geen uitstel meer

Ken je jezelf en weet je dat de waan van de dag en de hobbels onderweg roet in het eten kunnen gooien? Dan kunnen we na de VIP intens samen verder. Geen uitstel meer, maar stapsgewijs recht op je doel af.

Helderheid vinden en weer goede zin terugkrijgen.

Dat is waar het altijd mee begint.

Natuurlijk is de scope van een project breder dan dat. 

Er zijn verschillende manieren om die scope te beschrijven. Om het praktisch te houden, heb ik ervoor gekozen om niet de traditionele projectomschrijving te gebruiken, maar om het realisatiekompas te ontwikkelen. Een model waarmee ik al veel professionals heb begeleid om hun project snel, succesvol en met plezier te realiseren.

Het ziet er zo uit:

Dit kompas gebruiken we om niet zomaar aan de slag te gaan, maar telkens gericht zijn op het doel. Hiermee houden we steeds scherp in beeld wat je droom is en hoe je die stap voor stap, met slimme acties en zonder omwegen kunt realiseren.

Maar eerst doen we het basisgesprek tijdens het dagdeel.

Of je nu aan het begin staat van je project of behoefte hebt aan een doorstart. We gaan zorgen dat je het helder hebt en dat je er weer onwijs veel zin hebt in dat prachtige project van je. En daarna zien we wel wat er nog meer nodig is. Want als je er geen zin in hebt, je weet niet voor wie je het doet en waarom en het hele sprankelende mist, dan wordt het een slepende, vervelende kwestie met waarschijnlijk een teleurstellend resultaat. Zonde van de tijd, het geld en de energie.

 

Het is voor jou als je:

Ondernemer bent  …

  • met een mooi project dat er al een tijdje ligt of met een lopend, slepend project waar je niet uitkomt.
  • met een nieuwe project waarvoor je een stevige basis willen neerzetten.
  • en bruist van de plannen. Vaak komt er niets van terecht omdat er gewoon geen tijd voor is. De hektiek van alle dag laat geen ruimte om met die plannen aan de slag te gaan, zodat ze liggen de verstoffen in je achterhoofd. Vervelend dat ze toch steeds weer irritant de kop opsteken.

De rode draad is de creatieve geest met veel ideeën. Het type van handen uit de mouwen. Lekker gaan, wat er soms toe kan leiden dat je hap snap en chaotisch aan het werk gaat. In ieder geval  had je zin in het project, maar nu is die zin een beetje weggevlogen omdat het veel te ingewikkeld werd of omdat je niet weet waar je moet beginnen. Diep van binnen is er nog steeds de drive om het voor elkaar te krijgen en het zou superfijn zijn als het af is, maar nu heb je geen idee hoe.

Samen gaan we het weer leuk maken en helder. Je bent welkom!

Dit is wat klanten zeggen over de projecten die ik hen heb helpen laten slagen:

De deadlines voor Congres, boek en workshop behaald

Toen ik liep te worstelen met de deadlines van een paar geweldige projecten, kwam ik toevallig in gesprek met Tanja. Ik had zoveel projecten tegelijk lopen dat ik niet goed meer wist hoe ik dat allemaal op tijd af zou kunnen krijgen. Mijn boek, de workshop, alles moest af zijn voor het congres waar ik dat zou presenteren. Het was wat veel tegelijk geworden. Tanja heeft mij daarbij geweldig geholpen door structuur aan te brengen en dit te vertalen naar een helder schema en een stappenplan. Mede dankzij deze overzichten zijn de deadlines gehaald. Daarnaast hield zij mij ook bij de les door af en toe aan mijn jasje te trekken rondom deadlines en acties die opgepakt moesten worden. Die stok achter de deur bleek zeer waardevol. Alle zaken kwamen op tijd af! Haar oprechte interesse, kritische vragen en heldere diagnose heb ik daarbij als bijzonder waardevol ervaren. Ik kan Tanja aan iedereen aanbevelen die vol ambities met allerlei zaken bezig is en op zoek is naar structuur en overzicht in al die projecten tegelijk. Het heeft mij heel veel rust en overzicht opgeleverd. En ik heb mijn doelen behaald!

Marsha Pinedo

Directeur , Villa Pinedo

Projectmanager gevonden voor groot bouwprogramma

Voor de verbouwing van meerdere afdelingen in het UMC Utrecht was een programma ingericht.
Het programma was in het leven geroepen, omdat het om een complex geheel ging, met daarin meerdere, op zichzelf staande grote projecten, die tezamen moesten leiden tot het behalen van de centrale, overall doelstelling. De programmamanager was al langer op zoek naar een projectmanager die daarbinnen een rol zou spelen. Op basis van het organigram en de verstrekte informatie had geen van de beoogde kandidaten positief gereageerd. Samen hebben we toen gekeken naar opdracht en doelstellingen van het geheel en per project, naar de verantwoordelijkheden en verdelingen die daarbij hoorden en hoe de functie van projectmanager er vervolgens uit zou moeten zien.
“Doordat ik al een jaar in het programma zat, waren zaken voor mijzelf vanzelfsprekend die dat voor de buitenwereld niet zijn. Tanja heeft vooral in de gesprekken geholpen, om door het stellen van kritische vragen, hier duidelijkheid in te krijgen. De beschrijvingen en schema’s waren hierbij zeer behulpzaam”. Met die beschrijvingen en het aangepaste organigram was de projectmanager binnen enkele dagen gevonden.

Rob Kraan

Programmamanager , UMC Utrecht

Leesapp ontwikkeld en gelanceerd

Georganiseerd en gestructureerd werken, de juiste balans vinden tussen doorzetten en laten vieren, kiezen tussen iets nieuws beginnen en iets ouds oprakelen; met dit soort uitdagingen ben je nooit klaar. Als freelance journalist was ik een hoge doorloopsnelheid van klussen gewend, maar nu wilde ik iets blijvends opbouwen, een uitdagend project van de lange adem. Ik merkte dat ik er afwisselend ongeduldig en onzeker van werd (onder andere!). Zo kwam ik bij Tanja Cornelissen terecht. “Zij kan je helpen de juiste focus te vinden en vervolgstappen te bepalen,” zei een vriend. Dat bleek te kloppen. Ons wekelijks overleg werd een focaal punt waar ik wekelijks naar uitkeek. Mede dankzij Tanja heb ik de afgelopen tijd inderdaad heel veel vooruitgang geboekt! Zodat mijn pilot-app inmiddels is gelanceerd, de tweede volgt en de plannen voor de fase daarna zich ook al beginnen uit te kristalliseren.

Niels 't Hooft

Founder & CEO, Immer